DorpStroom

Hartelijk welkom bij DorpStroom, de energiepartner van ruim 400 aangesloten dorpshuizen en multifunctionele centra. DorpStroom ondersteunt haar deelnemers bij het in kaart brengen van het energieverbruik, het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en de financiering hiervan, het aanvragen van subsidies, het zelf opwekken van energie en de collectieve inkoop van duurzame energie.

Structurele besparing op uw energiekosten

DorpStroom realiseert jaar in jaar uit besparingen op de energiekosten van haar deelnemers. Door het aanvragen van een besparingsberekening krijgt u te weten hoeveel uw accommodatie kan besparen door deelname aan onze collectieve inkoop van stroom en gas. Deelname aan het collectief vanDorpStroom is ten alle tijde gratis!

Toekomstbestendige accommodaties

Er komt veel op uw organisatie af. Bezuinigingen en teruglopende inkomsten zijn aan de orde van de dag. Energie is de grootste kostenpost op uw begroting. Energiebesparing is van cruciaal belang voor het duurzaam voortbestaan van uw dorpshuis. Bij DorpStroom kunt u terecht voor alle relevante kennis rondom dit onderwerp. We delen onze kennis graag!

Samenwerking met provinciale federaties

Sinds 2009 werkt DorpStroom nauw samen met provinciale organisaties als Spirato, 't Heft in Brabant, Federatie Dorpshuizen Gelderland, Vereniging Groninger Dorpen, Platform Dorpshuizen Noord-Holland en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. Inmiddels nemen ruim driehonderd dorpshuizen, cultuurhuizen en multifunctionele centra deel aan onze collectieve energie-inkoop.

Inzicht leidt tot besparing

Besparen op energie begint met het in kaart brengen van uw energiekosten. Middels het aanvragen van een besparingsberekening krijgt u hier een helder beeld van. De volgende stap is het terugdringen van uw energieverbruik.

Op deze website vertellen we u graag wat we voor uw accommodatie kunnen betekenen.