Duurzaamheid binnen dorpshuizen, cultuurhuizen en multifunctionele centra

 DorpStroom verstaat onder duurzaamheid: het toekomstbestendig verenigen. Dat wil zeggen: uw accommodatie en vereniging zo besturen dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Dit heeft o.a. met financiële middelen en kostenbeheersing te maken. Energie is veelal de grootste kostenpost op uw begroting. Terugtrekkende overheden en teruglopende inkomsten zijn factoren die meer dan ooit de noodzaak van energiebesparing onderstrepen.

DorpStroom en energiebesparing

DorpStroom is de energiepartner van haar deelnemers. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van energiebesparing. Energiebesparing begint bij inzicht in de verbruiken en kosten. Hiervoor is onze energiescan zeer geschikt. Inzicht leidt tot besparing en bewustwording, dus moet er over gesproken worden met uw leden om draagvlak te creëren. Ook daar helpen we u bij. We hebben veel kennis in huis over de gedragscomponent en motivatoren rondom energiebesparing.

 Politiek en subsidies

SportStroom is dagelijks in gesprek met bestuurders, lokale en provinciale overheden. We weten uit ervaring hoe de plaatselijke politiek gemotiveerd kan worden om dorpshuizen met faciliteiten en geld te ondersteunen bij hun energiebesparing. Dit sluit namelijk naadloos aan bij de eigen politieke doelstellingen.