DorpStroom – door bestuurders voor bestuurders

DorpStroom is een initiatief van SportStroom: het grootste vrijwillige inkoopcollectief voor energie in de Nederlandse sportmarkt met ruim 3.000 aangesloten verenigingen.


DorpStroom – profiteren van gezamenlijke inkoop

Door de jaren heen ontving SportStroom steeds vaker de vraag van dorps- en cultuurhuizen en multifunctionele centra of zij ook konden meedoen met dit collectief. Voor deze doelgroep is DorpStroom in het leven geroepen. Inmiddels zijn ruim 400 dorps- en cultuurhuizen en multifunctionele centra aangesloten.

De deelnemers aan DorpStroom profiteren mee van de inkoopkracht van SportStroom. De werkwijze van DorpStroom is precies hetzelfde: voor elke deelnemer wordt een individuele besparingsberekening gemaakt, waarin glashelder de te behalen besparing wordt voorgerekend. Deze besparingsberekening wordt kosteloos gemaakt.

Deelname te allen tijde gratis 

Deelname is gratis voor dorpshuizen, cultuurhuizen en multifunctionele centra. DorpStroom krijgt per vereniging een bescheiden vergoeding van de gecontracteerde energiebedrijven. DorpStroom koopt alleen 100% groene stroom en gas in.

Op verzoek van haar deelnemers heeft DorpStroom door de jaren heen enkele producten en diensten aan haar activiteiten toegevoegd, zoals zonnepanelen.
Ook heeft DorpStroom een bedrijfssponsorplan geïntroduceerd waarbij sponsors van dorps- en cultuurhuizen en multifunctionele centra kunnen deelnemen aan de collectieve energie-inkoop en de verenigingen jaarlijks een premie ontvangen.

Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt weten.