Energiebelasting en netbeheerkosten

Energiebelasting en netbeheerkosten

Uw dorpshuis neemt stroom en gas af bij een energieleverancier.
Voor de afgenomen energie betaalt u: kale energietarieven, vastrechtkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE), netbeheerkosten en uiteindelijk nog 21% BTW.
Voor een stroomaansluiting met verblijfsfunctie ontvangt u een jaarlijkse heffingskorting van de overheid.

De energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) op stroom en gas stijgen in 2019 voor nagenoeg iedereen.
De heffingskorting daalt en netbeheerkosten voor kleinverbruikers zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Een bescheiden woonhuis gaat gemiddeld genomen ongeveer € 150 incl. BTW per jaar meer betalen. Voor een dorpshuis kan het nadeel zomaar neerkomen op € 300 tot € 3000 incl. BTW.
Deze stijgingen worden door veel dorpshuizen gecompenseerd door toepassen van energiebesparende maatregelen. DorpStroom biedt energiescans aan, waarmee u er achter komt welke energiebesparende maatregelen bij uw situatie passen.

De nieuwe tarieven vindt u hieronder:

DorpStroom – Energiebelastingen 2019
Netbeheerskosten Enexis, Liander en Stedin 2019

❗50% korting op energiebelasting voor maatschappelijke organisaties❗

Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB).
Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening.
De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting.
Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
sociale instellingen
multifunctionele centra zoals dorpshuizen

U kunt via dit stroomschema bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.

Komt u in aanmerking, dan kunt u de teruggaaf binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode middels dit formulier in orde maken.

Benieuwd hoe u kunt inspelen op de stijgende kosten?

Een prima vertrekpunt is onze energiescan: een bouwkundig rapport dat klip en klaar in beeld brengt welke investeringen in energiebesparing zinvol zijn voor uw dorpshuis.

Contact opnemen