Landelijke subsidies

Landelijke subsidies en regelingen

Op dit moment is de belangrijkste regeling de zogenaamde SDE+ : Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

SDE+
Deze regeling is bedoeld voor grootverbruik aansluitingen voor elektra. Dit zijn aansluitingen die groter zijn dan 3*80A. Als u over een grootverbruik aansluiting beschikt, mag u geen gebruik maken van de salderingsregeling waardoor u voor zelf opgewekte zonnestroom slechts een zeer kleine vergoeding krijgt en de investering daarmee nauwelijks is terug te verdienen.
Met de SDE+ subsidie worden zonnepanelen echter wel interessant! Duurzame energie opwekken is vaak duurder dan gewone (grijze) energie opwekken uit fossiele brandstoffen. Daarom vergoedt de overheid, tot een bepaalde hoogte, het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en grijze energie. De SDE+ subsidie is dus een zogenaamde productiesubsidie voor de hoeveelheid opgewekte duurzame energie met een looptijd van meerdere jaren.

DorpStroom helpt u graag met het maken van de businesscase voor de aanvraag van deze – toch wel wat complexe – regeling.

Meer weten over Provinciale subsidies en regelingen?

DorpStroom helpt u graag op weg.

Provinciale subsidies