De energiespecialist voor dorpshuizen

DorpStroom ondersteunt dorpshuizen, cultuurhuizen en multifunctionele centra bij het verlagen van het energieverbruik. Van inventarisatie tot realisatie en financiering. Ook met uw dorpshuis delen we onze kennis graag!

Energieneutraal dorpshuisBesparingsadvies

Alle kennis onder één dak

DorpStroom faciliteert het gehele traject van inventarisatie tot realisatie van energiebesparende maatregelen, inclusief bouwkundig advies en financiering. Daarvoor hebben we een uitgebreid palet aan producten en diensten beschikbaar.

Besparing is maatwerk

DorpStroom realiseert een structurele besparing op uw energiekosten. Dit is altijd maatwerk. Energie is een van de grootste kostenposten voor uw dorpshuis of multifunctioneel centrum. Uw energieverbruik structureel verlagen is duurzaam en verbetert uw exploitatie. Elk dorpshuis, MFC of MFA mag kosteloos deelnemen aan onze collectieve inkoop energie.
Lees verder over besparingsadvies

Advies

DorpStroom geeft bouwkundig advies voor zowel bestaande dorpshuizen als nieuwbouw projecten. Denk hierbij aan technische installaties als verwarming en verlichting of de bouwkundige schil van uw gebouw. Ook brengen we in kaart welke energiebesparende maatregelen in uw situatie zinvol zijn.
Lees verder over ons bouwkundig advies

Financiering en subsidies

Om energiebesparing te realiseren moet er veelal ook geïnvesteerd worden. DorpStroom ondersteunt u hierin. Daarnaast weten we welke subsidies voorhanden zijn.
U kunt altijd een beroep doen op onze financiële expertise voor het beoordelen van uw investeringsplannen.
Lees verder over financiering

Niet kopen, maar leasen!

DorpStroom kan u ook helpen als uw vereniging over onvoldoende financiële middelen beschikt om te investeren in energiebesparende maatregelen.
U kunt bij ons terecht voor het leasen van bijvoorbeeld zonnepanelen, verwarmingsketels of LED-verlichting.
Lees verder over leasen

Door bestuurders voor bestuurders

Uw energiekosten zijn een aanzienlijk deel van uw exploitatiekosten. Grip hierop krijgen is belangrijk. Maar waar te beginnen? Onze energiescan is een prima vertrekpunt.

Meer over onze energiescan

Door bestuurders voor bestuurders

DorpStroom realiseert sinds 5 jaar energiebesparing bij dorpshuizen, cultuurhuizen en MFC’s / MFA’s. we delen onze kennis graag met u.

Het gehele traject

DorpStroom begeleidt dorpshuizen in het gehele traject van energiebesparing: van het in kaart brengen van zinvolle maatregelen tot en met de uitvoering. Financiering en het aanvragen van subsidies zijn hier onderdeel van. U bepaalt uiteraard zelf voor welk deel van het traject u onze expertise wilt inschakelen.

Toekomstbestendige dorpshuizen

Energie is een van de grootste kostenposten voor een dorpshuis. DorpStroom is er rotsvast van overtuigd dat grip krijgen op en het structureel verlagen van uw energieverbruik uw exploitatie robuuster en toekomstbestendiger maakt. Dat is duurzaamheid in de praktijk en daar zijn al onze inspanningen op gericht.

Lees meer over ons