Lokale subsidies

Lokale subsidies en regelingen

Steeds meer Nederlandse gemeenten gaan aan de slag met energiebesparing bij dorpshuizen. Diverse gemeentes ondersteunen de dorpshuizen binnen hun gemeentegrenzen. Soms in de vorm van een afgebakend traject waarbij de dorpshuizen op weg worden geholpen door – bijvoorbeeld- de uitvoering van de energiescan te bekostigen of het organiseren van informatieavonden. Er zijn ook gemeenten die bereid zijn – onder voorwaarden – langlopende leningen tegen een gunstig rentetarief te verstrekken. Een mooi voorbeeld is het project ‘Duorsume Doarpshuzen’ van Doarpswurk in Friesland.

DorpStroom ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de lokale mogelijkheden voor uw dorpshuis.

Meer weten over subsidies en regelingen?

We helpen ook uw dorpshuis graag. Neem gerust contact met ons op!

Contact opnemen