Onderhoudsplanning

Onderhoudsplanning

Beschikt uw dorpshuis over een meerjarenonderhoudsplanning? Zo ja, dan hebt u goed in beeld welke investeringen u de komende jaren wachten om uw gebouw in topconditie te houden.

Zo nee, dan kan DorpStroom met u meedenken bij het opstellen van een praktische meerjarenonderhoudsplanning. Daarbij brengen we helder in kaart welke onderhoudswerkzaamheden in welk jaar uitgevoerd dienen te worden, inclusief bijbehorende kosten.

Het voordeel voor u: u weet tijdig welke gelden u dient te reserveren voor onderhoud en bovendien kunt u energiebesparende maatregelen tijdens de uitvoering van het onderhoud direct meenemen!

Meer weten over onze meerjaren onderhoudsplanning?

Neem gerust contact met ons op, we denken graag mee.

Contact opnemen