Provinciale subsidies

Provinciale subsidies en regelingen

De ene provincie biedt meer mogelijkheden dan de andere. Zo zijn er provincies die een energiefonds hebben, waar vaak tegen gunstige condities geld geleend kan worden. Andere provincies bieden weer projectmatige ondersteuning, vaak via provinciale sportkoepels of gemeentelijke sportbedrijven.

Elke provincie bepaalt zelf de criteria voor deelname aan subsidies of regelingen. De volgende provincies beschikken over een energiefonds: Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg.
Ook bestaan er zogenaamde stadsfondsen: Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Deze fondsen werken vaak samen met provinciale koepels als Doarpswurk, Vereniging Groninger Dorpen of Federatie Dorpshuizen Gelderland.

DorpStroom heeft helder inzicht in de mogelijkheden per provincie of per provinciale koepel. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten over Lokale subsidies en regelingen?

DorpStroom denkt graag met u mee.

Lokale subsidies